Mobilno reciklažno dvorište u kolovozu

Mobilno reciklažno dvorište odnosno kombi vozilo s posebnim spremnicima za odlaganje opasnog i neopasnog otpada na terenu je od srijede 17. kolovoza.

U srijedu, 17. kolovoza prvo će biti na raspolaganju građanima iz naselja s područja MO Mahično – Tuškani, a potom isti dan građanima iz MO Pokupska Luka.

U četvrtak, 18. kolovoza opasni i neopasni otpad moći će odložiti građani iz MO Rečica, a potom isti dan mobilno reciklažno dvorište seli u MO Šišljavić.

U petak, 19. kolovoza bit će na raspolaganju građanima iz naselja s područja MO Zadobarje, a potom i građanima s područja MO Gornje Stative.

Raspored sa satnicom od kad do kad je u pojedinom mjesnom odboru i lokacijom na kojoj će biti mobilno reciklažno dvorište:

U mobilno reciklažno dvorište građani mogu odložiti manje količine opasnog i neopasnog otpada i to:

– neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti,) kao i
– opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, baterije i akumulatori, fluorescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema).

Ukoliko građani s navedenih područja neće biti u mogućnosti odložiti otpad u mobilno reciklažno dvorište u vrijeme predviđeno rasporedom, opasni i neopasni otpad uvijek mogu odložiti u jedno od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči.

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati te subotom od 7 do 15 sati. Na dane blagdana mobilna reciklažna dvorišta ne rade.

Skip to content