Konferencija za novinare povodom Dana planeta Zemlje

DIGITALNA KARTA DIVLJIH ODLAGALIŠTA

Povodom Dana planeta Zemlje, u srijedu 22. travnja, s početkom u 12.00 sati, na lokaciji uz prometnicu Sajevac-G. Mekušje (kod igrališta NK Korana), bit će održana konferencija za medije.

Na konferenciji će Čistoća i Grad Karlovac predstaviti digitalnu kartu divljih odlagališta, a također će biti objavljeni i dosadašnji rezultati „Zelene čistke“.

U sklopu konferencije Čistoća d.o.o. Karlovac će očistiti i jedno od divljih odlagališta evidentiranih na digitalnoj karti.

Link na digitalnu kartu divljih odlagališta:

http://einvapp.com/deponijiKarlovac/Public

Skip to content