Karlovac čeka velik i nužan zaokret u načinu odlaganja otpada

Ova godina pripremna je za grad Karlovac i njegove građane kako bi s početkom 2019. u potpunosti bili spremni za novi sustav prikupljanja i razvrstavanja otpada. Zato će se u ovoj godini provoditi puno aktivnosti da se novi sustav usvoji čim lakše i efikasnije. Bit će kupljene nove posude za odlaganje otpada, izgrađeno reciklažno dvorište na Maloj Švarči, nova kompostana, posebno opremljena vozila tvrtke Čistoća, povećani kapaciteti sortirnice na odlagalištu Ilovac, bit će donesen novi cjenik sukladno novim pravilima odlaganja otpada,  a provodit će se i edukacije građana. Novi sustav odlaganja i pripremne radnje koštat će 29,9 milijuna kuna, ali gradska uprava će poduzeti sve mjere kako se ovaj dodatni trošak ne bi iskazao poskupljenjem komunalnih računa građana. Zato će Grad Karlovac “pokriti” 2,5 milijuna kuna dodatnog troška, tvrtka Čistoća s 4,8 milijuna kuna, a 22,5 milijuna kuna očekuju se iz europskih fondova. Novi cjenik usluga bit će objavljen do 1. svibnja ove godine, nakon čega gradska tvrtka Čistoća mora sa svim korisnicima svojih usluga potpisati izjave o prikupljanju i odvozu otpada. Grad Karlovac je također ograničio, odnosno smanjio količine otpada koje drugi gradovi i općine smiju odlagati na Ilovcu i to za 25 %, kako bi se zaštitili kapaciteti odlagališta na Ilovcu, ali i uključila što šira zajednica u sustav razvrstavanja otpada.
Iz svega proizlazi najvažnija poruka – Karlovac i njegovi građani moraju smanjiti stvaranje neiskoristivog otpada. (Objava prenijeta sa www.karlovac.hr)

Skip to content