Javni natječaj za financiranje projekata udruga za 2018. godinu – Odluka o dodjeli sredstava

Čistoća d.o.o. Karlovac provela je Javni natječaj za financiranje projekata udruga za 2018. godinu. Odluku o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2018. godinu OVDJE.

Skip to content