2019.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

2018.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Druga izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Treća izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018.

Četvrta izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018.

Peta izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Šesta izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Sedma izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

2017.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Druga izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Treća izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

2016.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2016.

Druga izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2016.

Treća izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2016.

Četvrta izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2016.

Peta izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2016.

2015.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2015.

Druga izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2015.

2014.

Plan nabave za 2014.g.

Izmjena i dopuna Plana  za 2014.g.

Druga izmjena Plana nabave za 2014.g.

Treća izmjena Plana nabave za 2014.g.

Četvrta izmjena Plana nabave za 2014.g.