Čistoća d.o.o. spremna za zimske uvjete

Od 15. 11. – prvi stupanj pripravnosti

Sukladno redovnom godišnjem planu aktivnosti, od danas, 15. studenog, Zimska služba ČISTOĆE d.o.o. Karlovac uvela je prvi stupanj pripravnosti.

To konkretno znači da je uvedeno 24 satno dežurstvo 1 poslovođe, 3 vozača, 1 strojara i 3 cestara, kao i da je 24 sata na raspolaganju interventna mehanizacija koja uključuje 3 kamiona sa posipačem i kombinirku.

Također, u skladištima se nalaze dovoljne količine posipala, odnosno soli i kamenog agregata.

Inače, s obzirom na Zakon o javnim cestama, Zimska služba od ove sezone brine o prohodnosti više od 350 km javnih prometnih površina i nerazvrstanih cesta.

Skip to content