INVESTICIJE U OPREMU, VOZILA I STROJNI PARK

press-foto 1

press-foto 2

U uvodnom dijelu direktor Ivan Polović govorio je o glavnim djelatnostima ČISTOĆE d.o.o.,, a to su: odlagalište otpada Ilovac, odvoz komunalnog i iskoristivog otpada, odvoz neopasnog/inertnog i glomaznog otpada, javna higijena, zimska služba, te održavanje. Govoreći o zaposlenicima, istaknuo je kako u protekle 4 godine nije povećan broj zaposlenih, odnosno 140 zaposlenih bilo je na dan 31. 12. 2012., isto kao i 1. 1. 2009. godine.

Komunalni otpad zbrinjava se od približno 22.000 domaćinstava na kompletnom području grada Karlovca, a također ČISTOĆA prikuplja i odvozi industrijski otpada od gotovo 2.000 poslovnih subjekata na području grada Karlovca. Na konferenciji je posebno istaknuo i zaprimanje odnosno zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, čija je količina u 2012. dosegla nešto više od tisuću tona.

Direktor Polović se u svojem izlaganju posebno osvrnuo na Odlagalište otpada Ilovac, odnosno njegovu sanaciju. Naime, do sad je u prvu i drugu fazu sanaciju uloženo više od 10 milijuna kuna. Treća faza je u tijeku, a vrijednost radova ove treće faze iznosi 2,4 milijuna kuna.

Govoreći o divljim deponijama, istaknuo je kako je samo u 2012. godini zbrinuto više od 320 t otpada. Ipak, riječ je o nešto manjoj količini u odnosu na prethodne godine, a to govori ipak o povećanoj svijesti građana za ekologiju. Polović je još jednom pozvao građane na besplatno odlaganje glomaznog otpada na Odlagalištu Ilovac.

Odvojeno prikupljanje otpada na 50 zelenih otoka, koliko ih je ČISTOĆA postavila u gradu Karlovcu, dalo je i svoje pozitivne rezultate. Naime, u odnosu na 2011. godinu kad je količina odvojeno prikupljenog otpada iznosila 84.90 t, u 2012. godini ta je količina narasla na 324,94 t.

S obzirom na to, odnosno prodaju iskoristivog otpada, narasli su i prihodi ČISTOĆE d.o.o. i to s 40.660,00 kn u 2011. god. na 198.466,00 kn u 2012. dok se u 2013. godini planira prihod od prodaje iskoristivog otpada u iznosu od 400.000,00 kn.

Govoreći o investicijama, direktor Ivan Polović je istaknuo kako je od 2009. do 2012. godine tvrtka investirala u opremu, vozila i strojeve ukupno 14.245.050,15 kn. Konkretno, vozno-strojni park obnovljen je s: tri nova specijalna vozila za prikupljanje i prijevoz komunalnog i iskoristivog  otpada-smećara; dva nova specijalna vozila za prijevoz neopasno/inertnog i glomaznog otpada-autopodizača; jednu motornu čistilicu-peračicu; jednu kosilicu za održavanje saniranog dijela odlagališta Ilovac; jedno specijalno vozilo za pranje posuda za komunalni otpad, te jedan specijalan radni stroj za rad u otpadu-buldozer. Od ulaganja u opremu i građevine, između ostalog je istaknuo: rekonstrukciju nadstrešnice-spremišta u krugu tvrtke; potpunu plinofikaciju tehničko operativnog sektora (uredi, garderobe, radiona, zimska služba); te zamjenu dotrajalih posuda za otpad.

„Čistoća posluje pozitivno i stabilno, i u svojem radu svakodnevno nastojimo biti na usluzi građanima“, rekao je direktor Polović, te potvrdio kako je tvrtka s obzirom na takvo poslovanje u mogućnosti i spustiti cijenu odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za građane grada Karlovca za 5 posto.

Gradonačelnik Damir Jelić pohvalno se izrazio o poslovanju ČISTOĆE d.o.o., zahvalio se djelatnicima ČISTOĆE na angažmanu, a također je istaknuo i doprinos građana u ostvarenju pozitivnog poslovnog rezultata ČISTOĆE d.o.o. Karlovac.

 

 

Skip to content