INFORMACIJA o rasporedu odvoza za sljedeći tjedan

Budući je u ponedjeljak 26. prosinca neradni dan (blagdan Svetog Stjepana), odvoz miješanog komunalnog otpada, reciklabilnog otpada te biootpada bit će organiziran s danom pomaka, odnosno jedan dan kasnije:

• umjesto u ponedjeljak, 26. prosinca, odvoz komunalnog otpada bit će organiziran u utorak 27. prosinca;
• komunalni otpad od utorka 27. prosinca bit će odvezen u srijedu, 28. prosinca;
• u četvrtak 29. prosinca bit će organiziran odvoz komunalnog otpada od srijede, 28. prosinca;
• u petak 30. prosinca bit će organiziran odvoz komunalnog otpada od četvrtka 29. prosinca;
• dok će u subotu 31. prosinca biti organiziran odvoz od petka, 30. prosinca.

U ponedjeljak, 26. prosinca reciklažna dvorišta ne rade.

Skip to content