Info o podjeli vrećica za biootpad

Čistoća d.o.o. Karlovac osigurala je novu količinu biorazgradivih vrećica za odlaganje biootpada u smeđe spremnike.

Ovom prilikom pozivamo:

predstavnike stanara u zgradama kolektivnog stanovanja (koji mogu opunomoćiti i svog predstavnika da preuzme vrećice za svoje stanare) kao

i korisnike u individualnom stanovanju

koji su dobili smeđe spremnike da preuzmu biorazgradive vrećice za biootpad

u Čistoći na Reklamacijama (Gažanski trg 8) – radni krug tvrtke

radnim danom od 07:30 do 14:30 sati

Za svako kućanstvo predviđene su dvije role (52 vrećice u roli) ili 104 vrećice godišnje, odnosno bit će podijeljena godišnja količina vrećica po kućanstvu.

Dodatne informacije na:  047/601-494 ili e-mail: reklamacije@cistocaka.hr.

Zahvaljujemo na suradnji.

NAPOMENA:  Ukoliko netko nije u mogućnosti osobno preuzeti vrećice, molimo neka se javi na jedan od gore navedenih kontakata te ćemo u tom slučaju osigurati dostavu.

Pozivamo građane da odvajaju biootpad: na taj način smanjuje se njegova količina u ukupnoj količini miješanog komunalnog otpada, a time i količina otpada koje se odlaže na Odlagalište.

Skip to content