INFO O RASPOREDU ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

S obzirom da je u utorak, 1. studenoga neradni dan (blagdan Svih svetih), obavještavamo građane korisnike naših usluga kako će doći do pomicanja u rasporedu odvoza miješanog komunalnog otpada, reciklabilnog otpada (papira i plastike) te biootpada.

Odvoz će biti pomaknut za jedan dan kasnije odnosno organiziran na sljedeći način:

• u utorak, 1. studenoga neće biti odvoza
• u srijedu, 2. studenoga bit će organiziran odvoz od utorka
• u četvrtak, 3. studenoga bit će organiziran odvoz od srijede
• u petak, 4. studenoga bit će odvoz od četvrtka,
• a u subotu 5. studenog bit će organiziran odvoz od petka.

U utorak, 1. studenoga reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči ne rade.

Skip to content