INFO o rasporedu odvoza i radu reciklažnih dvorišta

Sukladno Rasporedu primopredaje miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biootpada za 2023. godinu, sljedeći tjedan doći će do pomicanja u rasporedu odvoza komunalnog otpada na sljedeći način:

Umjesto u ponedjeljak, 25. prosinca (Božić) odvoz komunalnog otpada bit će organiziran u utorak, 26. prosinca;

  • u srijedu, 27. prosinca bit će organiziran odvoz otpada od utorka;
  • u četvrtak, 28. prosinca bit će odvoz od srijede,
  • u petak 29. prosinca bit će organiziran odvoz komunalnog otpada od četvrtka,
  • dok će u subotu, 30. prosinca biti odvoz otpada od petka.

 Reciklažna dvorišta

U ponedjeljak 25. prosinca i utorak, 26. prosinca (Sveti Stjepan – neradni dan) reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči ne rade.

Skip to content