INFO O ODVOZU I RADU RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Obavještavaju se građani korisnici usluga Čistoća d.o.o. Karlovac kako će u tjednu od 1. travnja, a sukladno Rasporedu primopredaje miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biootpada za 2024. godinu, doći do pomaka u rasporedu odvoza komunalnog otpada.

• Umjesto u ponedjeljak, 1. travnja (Uskrsni ponedjeljak, neradni dan), odvoz će biti organiziran u utorak, 2. travnja;
• u srijedu, 3. travnja bit će odvoz od utorka, 2. travnja;
• u četvrtak, 4. travnja bit će organiziran odvoz od srijede, 3. travnja;
• u petak, 5. travnja bit će odvoz od četvrtka 4. travnja,
• dok će u subotu 6. travnja biti organiziran odvoz otpada od petka, 5. travnja.

Raspored primopredaje miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biootpada za 2024. godinu dostupan je OVDJE.

U ponedjeljak, 1. travnja Reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči ne rade.

Skip to content