Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Karlovca

U četvrtak, 21. prosinca na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Karlovaca jednoglasno je usvojena Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom grada Karlovca za razdoblje 2017.-2020.

Plan sadrži analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave, podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom.

Između ostalog, Plan sadrži i opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana kao i rokove i nositelje izvršenja Plana. Plan gospodarenja otpadom – OVDJE.

Skip to content