GČ Dubovac: održana edukativna tribina

dubovac svi m

dubovac svi m Grad Karlovac, Centar za gospodarenje otpadom KODOS i Čistoća Karlovac organiziraju niz tribina o razvrstavanju otpada u kućanstvu. U srijedu, 20. listopada, tribina je održana u Gradskoj četvrti Dubovac, te su građani, između ostalog, informirani o: redu prvenstva gospodarenja otpadom, osnovnim principima održivog gospodarenja otpadom, načinima na koji se može izbjeći nastajanje otpada.

dubovac slajd mBilo je govora o recikliranju, kojim čuvamo prirodu za buduće naraštaje. Recikliranje je postupak sakupljanja otpadnih materijala, njihovo razvrstavanje i pretvaranje u nove materijale za izradu novih proizvoda. Naime, mnoge otpadne sirovine i materijali mogu se ponovo iskoristiti ako su odvojeno prikupljeni. U postupku recikliranja od iznimne je važnosti najprije – odvojiti i razvrstati otpad prema vrsti. Čak 2/3 kućnog otpada može se odvojiti i ponovo iskoristiti.

dubovac jaksic pilcik tufekovic mNa brojne upite građana o: kompostiranju, načinu odvajanja otpada, spremnicima za odvajanje otpad, reciklažnom dvorištu, ali i o divljnim odlagalištima, te lokacijama za pse, građanima su odgovarali Marija Pilčik viša stručna suradnica za zaštitu okoliša u Gradu, Damir Jakšić direktor Čistoće d.o.o. Karlovac, te Marija Tufeković direktorica Centra za gospodarenjem otpadom Karlovačke županije, KODOS.

„Svaka tribina s građanima vrlo nam je korisna. Putem tribina informiramo i educiramo građane, no s druge strane i građani nama daju vrlo korisne informacije temeljem kojih onda i poduzimamo ciljane aktivnosti u određenoj gradskoj četvrti“, rekao je između ostalog direktor Čistoće Damir Jakšić.

dubovac stajcer mPredsjednik GČ Dubovac Željko Štajcer zahvalio se na održanoj edukativnoj tribini, naglasivši kako je vrlo bitno odvajati otpad, te što više širiti ekološku svijet među građanima.

Prije GČ Dubovac, tribine su održane u gradskim četvrtima: Gaza, Rakovac, Luščić – Jamadol i Zvijezda. Sljedeća tribina bit će organizirana 26. listopada u Mostanju.

Skip to content