Edukacija o razvrstavanju otpada u Grabriku

grabrik 2

U organizaciji Grada Karlovca, Centra za gospodarenje otpadom KODOS i Čistoće d.o.o. Karlovac, 8. ožujka je održana edukacija o ravrstavanju otpada u kućanstvu u Gradskoj četvrti Grabrik. Prije Grabrika, edukacije su održane u gradskim četvrtima: Rakovac, Luščić – Jamadol, Zvijezda, Dubovac, Mostanje, Švarča, Turanj, Drežnik-Hrnetić, Banija i Novi Centar.

        grabrik 2              grabrik 1

Građani su upoznati s redom prvenstva gospodarenja otpadom, osnovnim principima održivog gospodarenja otpadom, načinima kako se može izbjeći nastajanje otpada, te recikliranjem. Također su dobili praktične savjete kako što kvalitetnije i jednostavnije razvrstavati otpad.
Građanima su na pitanja odgovarali: Martina Furdek Hajdin pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Damir Jakšić direktor Čistoće Karlovac i Marija Tufeković direktorica Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Kodos.

Skip to content