Edukacija i podjela kompostera u GČ Drežnik Hrnetić

A 1 m

Poslije pilot projekta u Kranjčevićevićevoj ulici, a potom i Borlina, Dubovca, Mostanja i Švarče, Čistoća Karlovac organizirala je edukaciju o kompostiranju kao i podjelu vrtnih kompostera i u Gradskoj četvrti Drežnik Hrnetić.

Ovom prilikom građanima je podijeljeno 159 kompostera, dok je sveukupno do sad Čistoća građanima podijelila 811 kompostera.

Sredstva su osigurali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Čistoća, i dio Heineken (kroz donacijski natječaj na provedbu projekta u GČ Dubovac i MO Borlin). (11. 02. 2016.)

A 1 mB 1 m

Skip to content