Edukacija građana o razvrstavanju otpada

foto gaza press m

foto gaza press m Edukacija građana na temu razvrstavanja otpada u kućanstvu bila je tema konferencije za novinare održane 19. rujna u Gradskoj četvrti Gaza. Naime, Grad Karlovac, KODOS d.o.o. Centar za gospodarenjem otpadom Karlovačke županije i Čistoća Karlovac, u predstojećem će razdoblju u gradskim četvrtima i mjesnim odborima organizirati edukacije.

Martina Furdek Hajdin pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša podsjetila je na do sada provedene edukacije u vrtićima i školama, te najavila edukacije odraslih u gradskim četvrtima i mjesnim odborima. „Recikliranje počinje kod kuće. Recikliranje, za koje je odvojeno prikupljanje preduvjet, dobro je za okoliš, štedi energiju, štedi prirodne resurse i smanjuje količine koje odlažemo na odlagališa čime se smanjuje i zagađanje zraka i vode“, istaknula je Furdek Hajdin.

„Cilj ovog projekta je dovesti do značajnih promjena percepcije, svijesti i navika stanovništva grada Karlovca na način da se ono informira, educira, motivira, te njihovo poticanje na promjenu navika u smjeru održivog gospodarenja otpadom“, rekla je Marija Tufeković, direktorica KODOS-a napomenuvši kako će se pratiti rezultati edukacije o razvrstavanju otpada. Također je najavila kako se poslije Karlovca planira održavanje edukacija i u drugim općinama i gradovima Karlovačke županije.

Predsjednik Gradskog vijeća grada Karlovca Damir Mandić rekao je kako odgovornost za razvrstavanje otpada nije samo na komunalnim tvrtkama i lokalnim uprava, te da je upravo stoga potrebno raditi na osvješćivanju značaja odvajanja otpada. „Naš je cilj da znanja stečena tijekom edukacije budu i primijenjena, i da se s razvrstavanjem otpada krene od kućnog praga“, rekao je Damir Mandić, te pozvao građane na aktivno uključenje u edukacije.

Direktor Čistoće Damir Jakšić podsjetio je na dosadašnje aktivnosti tvrtke i pilot-projekte u pojedinim gradskim četvrtima gdje su uz postojeće zelene otoke postavljene dodatne posude ili podijeljenje vrećice za odvajanje papira i plastike, te izrazio zadovoljstvo količinom do sad selektiranog papira. Također je naglasio da se prikupljeni otpad, na Odlagalištu Ilovac još dodatno pregleda i obradi na sortirnici.

Na konferenciji za novinare predstavljeni su i edukativni letci „Razvrstavanje otpada u kućanstvu“.

Isti je dan, u poslijepodnevnim satima održana i prva edukacija o odvajanju otpada, za građane s područja GČ Gaza. (20. 09. 2016.)

letak 01 m  letak 2 m

Skip to content