Direktor Čistoće Damir Jakšić – prenosimo intervju iz Karlovačkog tjednika

„Najvažnije je što smo uspjeli očuvati dovoljni kapacitet ilovačkog odlagališta“

O poslovanju tvrtke Čistoća u protekloj godini, najznačajnijim realiziranim ili započetim projektima, ovogodišnjim planovima i drugim aktualnostima, razgovarali smo s Damirom Jakšićem, direktorom tvrtke „Čistoća“.

Kakvo očekujete poslovanje tvrtke Čistoća za proteklu godinu?

– Prema procjeni, za prvih devet mjeseci protekle godine, očekujem pozitivno poslovanje s minimalnom dobiti, a što smo i očekivali.

 Koji su lani najznačajniji projekti realizirani ili su započeti?

U mom gotovo tri i pol godišnjem mandatu najvažniji projekt koji uključuje i sve ostale projekte je očuvanje dovoljnog kapaciteta ilovačkog odlagališta. Ovlaštena tvrtka ipz koji vodi projektiranje službeno napisali da je na postojećoj plohi odlagališta omogućeno odlaganje otpada do kraja 2016. Godine. To znači da sam ja kroz sve ove godine poduzeo desetak radnji koje su omogućile smanjenje odlaganja i osigurao prostor za nesmetano odlaganje za četiri do pet godina, bez proširenja. A s obzirom na neizgradnju centra za odlagalište otpada na babinoj gori, pokazalo se da je to bio mudar potez jer bi danas imali situaciju kao primjerice rijeka ili dubrovnik, koji moraju odvoziti otpad u druge gradove što izuzetno poskupljuje uslugu.

Odlagalište na ilovcu, kao i sva druga odlagališta u hrvatskoj moraju službeno biti zatvorena do 31. Prosinca ove godine, ali će vjerojatno kao i svima ostalima u hrvatskoj biti produženo odlaganje prema postojećim kapacitetima dok se ne izgrade centri. S obzirom na kapacitet ilovačkog odlagališta, mi imamo vremena četiri do šest godina odlagati otpad s time da smo mi prihvatili otpad i iz vojnića i krnjaka čija je odlagališta inspekcija zatvorila. Među najvažnijim prošlogodišnjim projektima unutar jedne od tih mjera je izgradnja i opremanje sortirnice koja trenutno zapošljava 10-ak ljudi pri čemu je dio ljudi sa nekih drugih poslova prebačen na ovaj posao, a imamo i nekoliko novozaposlenih ljudi koji sortiraju prikupljeni otpad. I količina prikupljenog papira povećana je 250 posto u 2016. Godini u odnosu na godinu ranije, a ujedno imamo i podatak da se količina miješanog komunalnog otpada smanjila za negdje oko tisuću i petsto tona, što je smanjenje od skoro 12 posto. Među dodatno uvedenim mjerama su i podjela kanti za odvojeno prikupljanje otpada, drukčiji način obrade glomaznog otpada, a naravno i edukacija u kojoj ste i vi kao medijska kuća pripomogli…

„Karlovčani imaju jedno od najfunkcionalnijih reciklažnih dvorišta“

Karlovčani su lani dobili jedno od najbolji i najuređenijih reciklažnih dvorišta u Hrvatskoj. Kako taj sustav funkcionira?

– Grad Karlovac u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirali su reciklažno dvorište u vrijednosti od oko dva milijuna kuna. Prilikom otvaranja, predstavnici Fonda izrazili su zadovoljstvo ustanovivši da je to jedno od najfunkcionalnije uređenih reciklažnih dvorišta koje nam sada omogućuje ozbiljniji rad na odvajanju i sortiranju otpada. U sklopu njega je i mobilno reciklažno dvorište nabavljeno još početkom 2016. godine za koje čekamo dozvolu nadležnog Ministarstva za mogućnost seljenja po udaljenijim gradskim četvrtima i mjesnim odborima i omogućit ćemo odvajanje svih 43 kategorije otpada koje se mogu i trebaju odvajati.

A koje ste značajnije projekte planirali za ovu godinu?

– Za ovu godinu smo planirali dodatno opremanje gradskih četvrti posudama ili vrećicama za odvojeno prikupljanje otpada, uvođenje mjerenja preuzetog otpada u skladu sa zakonskom osnovom, nabavu novih vozila za tu namjenu, nabavu dodatnih 1.500 vrtnih kompostera, odnosno sve što je vezano za dodatnu selekciju.

Pojeftinio odvoz otpada

Od veljače će Karlovčani dobivati manje račune za odvoz miješanog komunalnog otpada u odnosu na lani. Pojasnite, koliko će biti manji?

– Došlo je do smanjenja PDV-a za kategoriju prikupljanja otpada s 25 na 13 posto, što je omogućilo u ukupnom iznosu smanjenje za otprilike 10 posto. Znači, građani su do sada najčešće plaćali 54 kune za kantu od 120 litara, a cijena će im sada biti umanjena za pet kuna. Isto tako, tvrtkama koje koriste velike kontejnere od 1.100 litara, sada će računi biti manji za 70-ak kuna mjesečno. U odnosu na ostale gradove, odvoz karlovačke Čistoće je jeftiniji čak za 20-ak posto. Spominju se često gradovi kao što je primjerice Čakovec ili Koprivnica, a koji imaju račune 70 ili 80 kuna za kantu od 120 litara.

Tvrtka Čistoća je uz Tehničku školu partner i u projektu Netme In. Podsjetite na značaj toga projekta, navedite aktivnosti koje se u sklopu njega provode i daljnje planove.

– Mi smo trenutno jedina tvrtka iz Hrvatske koja sudjeluje u projektu Netme In koji je prvenstveno namijenjen obrazovnim ustanovama i zaista rijetko u taj projekt ulaze tvrtke. Mi smo iskoristilo mogućnost da budemo neka vrsta edukativnog poligona Tehničkoj školi i u projektu smo dobili 25 tisuća eura svaki kako bismo kroz dvije i pol godine otputovali u pet zemalja europske unije, pogledali iskustva drugih i istovremeno odradili radionice koje su zadane projektom, koje su prošle godine bile i kod nas. I ove godine također nastavljamo i s Otvorenim danima što nam opet omogućuje i Tehničkoj školi da se promovira i da uspostavljamo bolju suradnju između obrazovnih ustanova i privrede. A sve aktivnosti su u 100-postotnom iznosu financirane sredstvima Europske unije.

Kako se odvija projekt vezan uz gospodarenje bio razgradivim otpadom?

– Odvajanje biorazgradive komponente otpada je projekt Grada Karlovca i počinje sa izgradnjom gradske kompostane koja će uz odvojenu komponentu otpada rješavati i problem mulja sa pročistača ali i otpada koji nastaje košnjom , orezivanjem grana itd. Trenutno se bira lokacija za kompostanu kojom bi se taj otpad riješio. Potencijalne lokacije su Babina Gora, druga je kraj ilovačkog odlagališta, a treća je kraj Uređaja za pročišćavanja otpadnih voda. Dio našeg otpada „rješavamo“ putem podjele vrtnih kompostera gdje je to moguće, to su individualna stanovanja s manjim okućnicama da se zaustavi bacanje komposta u kante za smeće. Do sada smo podijelili 1.500 kompostera, a za ovu godinu predvidjeli smo nabavu još dodatnih 1.500 kompostera.

Nastavljate li i ove godine sanaciju divljih odlagališta?

– Grad Karlovac je i ove godine osigurao sredstva u okviru kojih ćemo očistiti veća i srednje velika divlja odlagališta, a kada dozvoljavaju uvjeti, manja takva odlagališta čistimo sami uz naravno dogovor sa komunalnim redarstvom . Ove godine grad je osigurano je 50 tisuća kuna što nije dostatno, ali dobar dio divljih odlagališta u gradu Karlovcu je saniran i situacija u vezi s tim je u odnosu na ostale gradove u Hrvatskoj zadovoljavajuća. Također, imamo i svoju vlastitu kartu divljih odlagališta gdje bilježimo što sve radimo.

Nastavak edukacija po gradskim četvrtima i mjesnim odborima

A edukacije po gradskim četvrtima i mjesnim odborima?

– Od 1. veljače ponovno smo krenuli s edukacijama po gradskim četvrtima i mjesnim odborima i zajedno s predstavnicima Grada i tvrtke Kodos obići ćemo sve preostale jedinice mjesne samouprave koje još nismo.

Hoće li biti još kakvih novina u poslovanju Čistoće ove godine?

– Vezano uz poslovanje, ove godine očekujemo puno zakonskih izmjena i s donošenjem podzakonskih akata, pogotovo uredbe, stvari će se vjerojatno promijeniti. Imamo politiku aktivnog čekanja što znači se pripremamo za sve moguće scenarije. (02. 02. 2017.)

Sunčica Laić

Skip to content