ČISTOĆA tiskala letak o kompostiranju

letak-kompostiranje0001
DOPRINESIMO ZDRAVOM ŽIVOTNOM OKRUŽENJU – KOMPOSTIRAJMO
U cilju smanjivanja trajnog odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada na odlagalište, ČISTOĆA d.o.o. Karlovac provodi akciju dijeljenja edukativnih letaka korisnicima usluga koji žive u obiteljskim kućama i koji imaju mogućnost kompostiranja u vlastitom vrtu.
Naime, biootpad čini gotovo trećinu kućnog otpada i naša je namjera u što većoj mjeri potaknuti na kompostiranje, odnosno pretvaranje biorazgradivog otpada kompostiranjem u koristan proizvod koji hrani tlo na zdrav, ekološki način i smanjuje potrebu za umjetnim gnojivom.

letak-kompostiranje0001 letak-kompostiranje0002

Skip to content