Čestitka povodom Dana državnosti Republike Hrvatske

Svim građanima grada Karlovca i Karlovačke županije,

a posebno hrvatskim braniteljima,

čestitamo 25. lipnja,

DAN DRŽAVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

ČISTOĆA d.o.o. Karlovac