Category Archives: Vijesti

OBAVIJEST za građane iz naselja zahvaćenih poplavom

Obavještavamo građane iz naselja zahvaćenih poplavom kako imaju mogućnost naručiti veliki kontejner za odlaganje glomaznog otpada, bez naknade. U slučaju da su ove godine već iskoristili mogućnost besplatnog naručivanja kontejnera za glomazni otpad (jednom godišnje građani korisnici usluga Čistoće d.o.o. Karlovac imaju mogućnost bez naknade naručiti veliki kontejner za odvoz glomaznog otpada), mogu tu mogućnost […]

OBAVIJEST: čišćenje parkirališta ispred kbr 1 i 6 u Tina Ujevića

U srijedu 21. 09. 2022. u vremenu od 07:00 do 09:00 sati radnici Čistoće d.o.o. Karlovac obavljat će radove ručnog i strojnog čišćenja javne prometne površine – javnog parkirališta u Ulici Tina Ujevića ispred zgrada kbr. 6 i 1. Kako bi radovi mogli biti realizirani, parkiralište mora biti prazno te smo ga danas označili trakom […]

Direktor Čistoće i predsjednik Udruge suvlasnika o gospodarenju otpadom i mogućnostima suradnje

Novi sustav gospodarenja otpadom i mogućnosti suradnje, bile su teme razgovora direktora Čistoće d.o.o. Karlovac Vlatka Ivka i predsjednika Udruge suvlasnika – stanara grada Karlovca Alena Kristovića. Želja je Čistoće održavati kontinuiranu komunikaciju s građanima, pa tako ovom prilikom i s Udrugom, dok je s druge strane Udruga zainteresirana što kvalitetnije biti informirana o svim […]

EU projekt „Nabava specijalnog komunalnog vozila smetlar dvokomorni”

U sklopu EU projekta „Nabava specijalnog komunalnog vozila smetlar dvokomorni“ održana je još jedna edukacija o pravilnom odvajanju otpada, ovaj put za mališane Područne škole Donje Mekušje u Mjesnom odboru Pokupska dolina. Također, djeca su imala priliku i razgledati naš „dvokomorac“ te se informirati o njegovim mogućnostima.    

ZAHTJEV za odjavu korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi

Sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 6/2022), korisnik usluge dužan je platiti Davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne koristi. Nekretnina koja se trajno ne […]

Ovih dana građanima stižu računi za srpanj

Ovih dana građani korisnici usluga Čistoće d.o.o. Karlovac zaprimit će račun za uslugu pruženu u mjesecu srpnju. Podsjećamo, 1. srpnja o.g. sukladno zakonskim odredbama uveden je novi sustav gospodarenja otpadom i slijedom toga i novi način obračuna korištenja usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada. Uz račun, korisnici će dobiti i dopis Inkasatora d.o.o. Karlovac u kojem […]

Skip to content