Category Archives: Uncategorised

Poslovanje

Izvješće o poslovanju u 2015. Plan poslovanja za 2016. Plan poslovanja za 2016. – I izmjene i dopune Plan poslovanja za 2016. – II izmjene i dopune Plan poslovanja za 2016. – III izmjene i dopune  Pozivi za sjednice Odluke 2016. Donacije 2016. Financijska izvješća Izvješće o poslovanju u 2014.  Plan poslovanja za 2015. Plan […]

Javni natječaji

PONIŠTENJE NATJEČAJA ČISTOĆA d.o.o. Karlovac, 17. srpnja 2018. godine objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA objavljenog dana 08. 06. 2018. godine na mrežnim stranicama ČISTOĆE d.o.o. Karlovac za prijem na radno mjsto “rukovoditelj Sektora tehničkih poslova – 1 izvršitelj/ica”. JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RUKOVODITELJ SEKTORA TEHNIČKIH POSLOVA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2018. GODINU ODLUKA […]

Postupci javne nabave

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/2011, 83/2013, 143/2013) sve objave javne nabave za nabavu roba i usluga čija je procijenjena vrijednost iznad 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti iznad 500.000,00 kn, javni naručitelj objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) Republike Hrvatske te se stoga upućuju svi zainteresirani na stranicu […]

Evidencija ugovora jednostavne nabave

Evidencija sklopljenih ugovora robe, radova i usluga jednostavne nabave za 2017. godinu Evidencija sklopljenih ugovora robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti za 2016. Evidencija sklopljenih ugovora robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti za 2015. Evidencija sklopljenih ugovora robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti za 2014. P r a v i l n i k Pravilnik […]

Skip to content