Niste sigurni koji otpad odložiti u plavi, žuti ili smeđi spremnik? Pogledajte u letak :)

Za one koji još uvijek nisu sigurni koja vrsta otpada se odlaže u plavi, žuti ili smeđi spremnik, ili se samo žele podsjetiti, u nastavku su linkovi na kojima su dostupni informativno-edukativni letci o odvajanju otpada kao i informacije o reciklažnim dvorištima, odvozu glomaznog otpada i linkovi na e-zahtjeve na naručivanje odvoza glomaznog otpada. LETCI […]

OBAVIJEST za građane iz naselja zahvaćenih poplavom

Obavještavamo građane iz naselja zahvaćenih poplavom kako imaju mogućnost naručiti veliki kontejner za odlaganje glomaznog otpada, bez naknade. U slučaju da su ove godine već iskoristili mogućnost besplatnog naručivanja kontejnera za glomazni otpad (jednom godišnje građani korisnici usluga Čistoće d.o.o. Karlovac imaju mogućnost bez naknade naručiti veliki kontejner za odvoz glomaznog otpada), mogu tu mogućnost […]

Čistoća je i ove godine, u subotu, 24. rujna, sudjelovala na Sajmu udruga sa svojim info-punktom na kojem su bili izloženi informativno-eduktivni materijali. Brojni građani su nas posjetili i doznali informacije o odvajanju otpada, ali i našem EU projektu “Nabava specijalnog komunalnog vozila smetlar dvokomorni za prijevoz reciklabilnog otpada.”                

OBAVIJEST: čišćenje parkirališta ispred kbr 1 i 6 u Tina Ujevića

U srijedu 21. 09. 2022. u vremenu od 07:00 do 09:00 sati radnici Čistoće d.o.o. Karlovac obavljat će radove ručnog i strojnog čišćenja javne prometne površine – javnog parkirališta u Ulici Tina Ujevića ispred zgrada kbr. 6 i 1. Kako bi radovi mogli biti realizirani, parkiralište mora biti prazno te smo ga danas označili trakom […]

Direktor Čistoće i predsjednik Udruge suvlasnika o gospodarenju otpadom i mogućnostima suradnje

Novi sustav gospodarenja otpadom i mogućnosti suradnje, bile su teme razgovora direktora Čistoće d.o.o. Karlovac Vlatka Ivka i predsjednika Udruge suvlasnika – stanara grada Karlovca Alena Kristovića. Želja je Čistoće održavati kontinuiranu komunikaciju s građanima, pa tako ovom prilikom i s Udrugom, dok je s druge strane Udruga zainteresirana što kvalitetnije biti informirana o svim […]

EU projekt „Nabava specijalnog komunalnog vozila smetlar dvokomorni”

U sklopu EU projekta „Nabava specijalnog komunalnog vozila smetlar dvokomorni“ održana je još jedna edukacija o pravilnom odvajanju otpada, ovaj put za mališane Područne škole Donje Mekušje u Mjesnom odboru Pokupska dolina. Također, djeca su imala priliku i razgledati naš „dvokomorac“ te se informirati o njegovim mogućnostima.    

ZAHTJEV za odjavu korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi

Sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 6/2022), korisnik usluge dužan je platiti Davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne koristi. Nekretnina koja se trajno ne […]

Skip to content