INFO O RASPOREDU ODVOZA – TIJELOVO, 8. LIPNJA

Foto: www.trend.com.hr

Obavještavaju se građani korisnici usluga Čistoće d.o.o. Karlovac kako će umjesto u četvrtak, 8. lipnja (blagdan Tijelova, neradni dan) odvoz komunalnog otpada biti organiziran u petak 9. lipnja, dok će odvoz otpada od petka biti organiziran u subotu.

Navedena promjena u rasporedu, kao i Raspored primopredaje miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biootpada do kraja 2023. godinu, za svaki mjesni odbor i gradsku četvrt pojedinačno, nalazi se i na našoj mrežnoj stranici na sljedećem linku: https://cistocaka.hr/raspored-odvoza-u-primjeni-od-svibnja/

U četvrtak, 8. lipnja reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči ne rade.

Skip to content