Mobilno reciklažno dvorište od 1. lipnja na terenu

… U ponedjeljak, 1. lipnja mobilno reciklažno dvorište je u MO Mahično-Tuškani i MO Pokupska dolina.

Od ponedjeljka 1. lipnja, mobilno reciklažno dvorište ponovno je na terenu. Raspored lokacija u lipnju i vrijeme u kojem se mobilno reciklažno dvorište nalazi na pojedinim lokacijama:

Naravno, ukoliko pojedini građani neće biti u određeno vrijeme u mogućnosti odložiti otpad u MRD, uvijek to mogu učiniti u reciklažnim dvorištima Mala Švarča i Ilovac (radno vrijeme: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati, te subotom od 7 do 15 sati).

Skip to content