Započelo postavljanje spremnika za biootpad

Pozivamo građane da odvajaju biootpad. Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada razvijamo zdrave ekološke navike, smanjujemo količine otpada na odlagalištu i štitimo okoliš.

 

Čistoća d.o.o. Karlovac započela je s postavljanjem, odnosno podjelom  spremnika za biootpad (smeđi spremnici). Riječ je o 1.100 spremnika različitog volumena koji su nabavljeni u sklopu Projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, koji su proveli Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u suradnji s Gradom Karlovcem i Čistoćom d.o.o. Karlovac.

Bitno je istaknuti kako će prilikom podjele smeđih spremnika korisnicima biti podijeljene i biorazgradive vrećice za odlaganje biootpada. Naime, zbog sanitarno higijenskih razloga predviđeno je da se biootpad odlaže u biorazgradive vrećice, koje se potom odlažu u smeđe spremnike. Napominjemo da se biootpad ne smije odlagati u plastične vrećice.

Korisnicima će također biti podijeljeni i informativno-edukativni letci u kojima je navedeno koji otpad se odlaže u smeđe spremnike, a koji se ne odlaže u smeđe spremnike.

Tako primjerice u smeđi spremnik treba odlagati: kuhinjski otpad (ostaci voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha, listovi salate, kelja..) i vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica…).

U smeđi spremnik ne treba odlagati: ostatke termički obrađene hrane, meso, ribu, kosti, mliječne proizvode, ulja i masti, pepeo, kao niti kartonsku, staklenu ili plastičnu ambalažu itd.

Podjela smeđih spremnika za biootpad provodit će se počevši sa ovim mjesecom, a prvi tjedni njihovog korištenja bit će na neki način „pilot razdoblje“ tijekom kojeg će se utvrditi prikupljene količine bio otpada, kao i potreba učestalosti pražnjenja spremnika. Biootpad će biti zbrinut kod ovlaštenog koncesionara.

Pozivamo građane da odvajaju biootpad. Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada razvijamo zdrave ekološke navike, smanjujemo količine otpada na odlagalištu i štitimo okoliš.

Podjela spremnika za biootpad danas je bila i tema konferencije za novinare u Ulici P. Filipca 5 (GČ Gaza), kojoj su nazočili direktor Čistoće Tomislav Polić i gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić.

Treba istaknuti da je Grad Karlovac zajedno s tvrtkom Čistoća d.o.o. Karlovac putem sredstava iz EU fodova nabavio 22 680 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – 10 750 za otpadni papir/karton, 10 750 za otpadnu plastiku, 80 “zvona” za staklo i 1100 kanti za biootpad. Ukupna vrijednost je 6 111 333, 80 kune od čega je 85% EU financiranje. Iz gradskog proračuna izdvojene je 916 700, 07 kuna.

              

Skip to content