Započeli radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta na Odlagalištu Ilovac

recilažno

recilažnoReciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Započeli su radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta na Odlagalištu komunalnog otpada Ilovac u Karlovcu. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Karlovačko reciklažno dvorište uz Odlagalište „ILOVAC“ biti će površine cca 4210 m2. Nalazit će se lijevo, uz sam ulaz na Odlagalište otpada.
Projektom je predviđena:
1. Izgradnja asfaltirane ceste od ulazno – izlazne zone do reciklažnog dvorišta širine 5m
2. Izgradnja asfaltiranog platoa na površini cca 2830 m²
3. Izgradnja betonskog platoa na površini cca 500 m²
4. Montaža objekata i opreme
5. Izvedba oborinske odvodnje platoa – padovima ploha i kanalicama skuplja se i odvodi u separatore i taložnike ulja i masti
6. Hortikulturno uređenje zone reciklažnog dvorišta
Na reciklažnom dvorištu moguće je odlaganje neopasnog otpada i opasnog otpada koji nastaje u kućanstvima (33 kontejnera različitih vrsta). U prostoru reciklažnog dvorišta predviđa se postavljanje tipskog montažnog objekta za zaposlene. Nakon provedenog postupka javne nabave ugovor u vrijednosti od 2.020.067,03 kn (s PDV-om) sklopljen je s tvrtkom BAUELEKTRO d.o.o. iz Velike Gorice. Rok za izvođenje radova je 80 dana, a nadzor nad izvođenjem radova vršit će tvrtka MB PLAN d.o.o. iz Zagreba. Uz Grad Karlovac investiciju sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 60% udjelom. (20.11. 2015.) (tekst i foto: www.karlovac.hr)

Skip to content