Za ljepši i čišći grad

Za ljepši i čišći grad – svakodnevne aktivnosti naših djelatnika iz Javne higijene.