ZELENI OTOCI U GRADU KARLOVCU

zeleni tekstil
Aktivnosti na formiranju „zelenih otoka“ započele su još 2007. godine, te ih je danas 101. S vremenom na više od 200 lokacija postavljene su i dodatne posude, pa je tako danas na području grada Karlovca i okolice postavljeno blizu 700 posuda za papir, plastiku, staklenu ambalažu, te metalnu ambalažu. Osigurano je i 5 mobilnih eko-otoka. Raspored zelenih otoka, odnosno posuda možete vidjeti na našoj web stranici, ulaskom u e-katastar (http://www.einventura.com/karlovac/)

Svaka posuda je različite boje i na sebi ima oznaku otpada koji se u nju odlaže.

  • Zelene posude – za prikupljanje stakla,
  • žute posude – za prikupljanje plastičnog otpada,
  • sive – za prikupljanje metala,
  • plave – prikupljanje papira,
  • smeđe – za tekstilni otpad te
  • posude za miješani komunalni otpad.

zeleni tekstil

 RECIKLABILNI 2

Skip to content