„Uspjeli smo pravednije raspodijeliti troškove gospodarenja otpadom“

Skladišta su nam puna posipala, vozila i strojevi su pripravni, planovi su napravljeni i spremno dočekujemo zimske uvjete, ističe direktor Polović

S Ivanom Polovićem, direktorom tvrtke Čistoća, razgovarali smo o poslovanju te tvrtke u ovoj godini, o važnijim investicijama i projektima koje su realizirali, o spremnosti Zimske službe i drugim aktualnostima.
  „Očekujemo pozitivno poslovanje“

 •Kako ocjenjujete poslovanje tvrtke Čistoća u ovoj godini? Očekujete li pozitivno financijsko poslovanje na kraju godine?
-Prema šestomjesečnim i devetomjesečnim izvješćima koje smo napravili, u financijskom smislu očekujemo pozitivan završetak godine, čak nešto bolji nego lani. Naime, od početka godine smanjili smo troškove gdje god smo mogli, proširili smo područje odvoza otpada u prigradskim mjesnim odborima kao što su Gornje Stative, Velike i Mala Jelsa, Zadobarje i Vučjak. Nadalje, od 1. siječnja ove godine promijenili smo novi način obračuna usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada tako da se usluga ne naplaćuje prema četvornom metru stana, već prema volumenu posude za one koji žive u kućama, odnosno prema broju članova domaćinstva u objektima kolektivnog stanovanja. U toj promjeni načina obračuna uspjeli smo pravednije raspodijeliti troškove gospodarenja otpadom, a sve prema osnovnom načelu Zakona o otpadu koji kaže „onečišćivač plaća“. Taj za nas najvažniji projekt kod nas je dobro prošao i mi smo zadovoljni s provedbom iako je bilo reklamacija koje smo uz uvažavanje opravdanih razloga uspjeli riješiti.
•Promijenili ste i način odvoza glomaznog otpada. Kakve je to rezultate polučilo?
-S početkom godine bili smo promijenili i način odvoza glomaznog otpada tako da se ta usluga naručuje na naš broj telefona 613 318, za vrijeme i mjesto koje korisnicima odgovara. Odaziv je bio više nego dobar. Već do sada na taj način prikupili smo tisuću tona otpada, a što je više nego što smo prikupili čitave protekle godine. Očekujemo do kraja godine prikupiti 20 posto više otpada nego lani. Ljudi su izuzetno zadovoljni kada im kontejner stigne gdje i kada im je potrebno. Usluga je za fizičke osobe jednom godišnje besplatna, a nakon toga plaća se 481,90 kuna.

Završena druga faza sanacije ilovačkog odlagališta

•Do kuda se došlo sa sanacijom ilovačkog odlagališta?
-Tijekom listopada završena je druga faza sanacije odlagališta komunalnog otpada na Ilovcu koja je započela u proljeće 2009. godine. Ovu značajan projekt vrijedan 6,08 milijuna kuna bez PDV-a u jednakim iznosima sufinanciraju Grad Karlovac i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U drugoj fazi oformljeno je tijelo odlagališta, izrađeni su bočni pokosi, u potpunosti je uređena ploha do Zagrebačke ulice i dijelom do bajera prema Pojatnu. Ugrađeno je 13 plinskih zdenaca koji su spojeni na plinsku baklju gdje se spaljuje odlagališni plin koji nastaje u tijelu odlagališta. Kompletno odlagalište ograđeno je ogradom visine dva metra čime je u potpunosti onemogućen pristup neovlaštenim osobama. Početkom mjeseca studenoga predali smo zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša u kojem tražimo ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, a sve vezano uz daljnje korištenje odlagališta za odlaganje otpada uz istovremeni nastavak sanacije. S obzirom da Centar za gospodarenje otpadom do sada nije zaživio, do njegove uspostave otpad moramo nastaviti odlagati na Ilovcu.
•Nedavno ste nabavili novo specijalno vozilo. Jeste li zadovoljni postojećim voznim parkom?
-Nabavili smo specijalno vozilo za prijevoz velikih pres kontejnera. Na taj način otvara se nova mogućnost širenja usluga odvoza otpada za velike korisnike, odnosno industriju, trgovačke centre i drugo, gdje se smanjuju troškovi i njima i nama. Uskoro očekujemo isporuku još tri vozila, malog auto smećara zapremine 4,5 metara kubičnih i dva velika auto smećara volumena 18 kubičnih metara. Na taj način pokušavamo uhvatiti ritam obnavljanja voznog parka koji je još uvijek relativno star, u prosjeku devet godina.

Odloženi otpad s azbestom bezopasan

•Je li kaseta za azbestni otpad ispunjava svoju svrhu?
-Tijekom ove godine izgrađena je kaseta za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest. Izgradnju je u potpunosti financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i nama je predana na korištenje. Kaseta se koristi za odlaganje navedenog otpada samo s područja Karlovačke županije. Kada se taj otpad po pravilima struke prekrije inertnim materijalom, potpuno je bezopasan za okoliš. Važno je naglasiti da je usluga zbrinjavanja ove vrste otpada za građane potpuno besplatna, a umjesto njih snosi ih navedeni Fond. Svi koji imaju potrebe za odlaganjem takvoga otpada, trebaju se samo javiti ovlaštenim sakupljačima, koji besplatno preuzmu otpad od građana i dovezu ga na Ilovac. Radi se o tvrtkama Ciak iz Vojnića i Metis iz Ogulina. Građani se mogu javiti na njihove brojeve telefona 883-438 ili 522-701.
•I ove godine tvrtka je bila uključena u Javne radove. Kako ocjenjujete taj projekt?
-U tvrtki smo i ove godine proveli projekt Javnih radova u suradnji s Gradom Karlovcem i Područnom službom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U projektu koji je trajao šest mjeseci i završio 12. listopada, sudjelovalo je osam djelatnika koji su zajedno s djelatnicima Zelenila pridonijeli uređenju grada i osvajanju prvog mjesta u akciji Zeleni cvijet.
•Početkom tjedna, točnije 15. studenoga službeno je s radom započela Zimska služba. Jeste li spremni za zimske uvjete?
-Poznato je da imamo ugovor s Gradom o održavanju nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina. Uoči početka sezone Zimske službe potpisali smo sve ugovore s podizvođačima. Također, skladišta su nam puna posipala, te raspolažemo s oko 300 tona soli i s oko 200 kubičnih metara kamenog agregata četiri do osam milimetara. Vozila i strojevi su pripravni, planovi su napravljeni i spremno dočekujemo zimske uvjete.
•Koje bi još aktivnosti koje su u tijeku željeli istaknuti?
-Uz ostale redovne aktivnosti, u tijeku je izrada nove web stranice tvrtke koja će građanima pružiti još više informacija vezanih uz naše poslovanje.

Izvor i autor : Karlovački tjednik, Sunčica Laić

Skip to content