Uputa Stožera zaštite i spašavanje Grada Karlovca

16. rujna, 2014.

Iz Grada Karlovca, Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, upućeno je priopćenje Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Karlovca sa uputama za stanovništvo na poplavljenim područjima, koje u cijelosti prenosimo:

                 Stožer zaštite i spašavanja Grada Karlovca prema stručnim uputama DUZS šalje upute za stanovništvo na poplavljenim područjima županijskog Zavoda za javno zdravstvo:

 

             MJERE ASANACIJE NAKON POVLAČENJA POPLAVNIH VODA

 • Na područjima gdje se voda povukla potrebno je započeti mehaničko čišćenje poplavljenih objekata i površina (odstranjivanje mulja, naplavina, pijeska, otpada), nakon čega je potrebno pranje vodom i deterdžentima
 • Završna dezinfekcija podova i ostalih površina može se provesti uobičajenim dezinficijensima za korištenje u kućanstvu. Preporuča se upotreba klornih preparata prema preporuci proizvođača. Pri čišćenju trebamo paziti na osobnu sigurnost i koristiti zaštitna sredstva ( gumene rukavice i čizme ). Unutarnje zidove premazati sredstvima protiv plijesni i gljivica
 • Nakon isušivanja stambenih prostora potrebno je dobro oprati i dezinficirati sve što je došlo u doticaj s poplavnim vodama: pokućstvo, posuđe, sanitarije, sve predmete i površine
 • Po mogućnosti očistiti septičke jame radi sprječavanja izlijevanja, a ako je došlo do izlijevanja provesti sanaciju tla klornim vapnom
 • Uklanjanje uginulih životinja u dogovoru s ovlaštenim veterinarskim inspekcijskim službama.

             UPUTE ZA SANACIJU BUNARA U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

 • Sanirati prostor oko bunara odstranjivanjem prvog sloja zemlje i onečišćenja nabijanjem sloja gline oko bunara te popraviti oštećene zidove bunara.
 • Spriječiti punjenje bunara otpadnim površinskim vodama
 • Ispumpati svu vodu iz bunara, a zidove bunara iščetkati otopinom dezinficijensa (npr. na bazi klora) pripremljenom prema uputi proizvođača
 • Kada se bunar napuni podzemnom vodom provesti postupak hiperkloriranjauz nadzor stručnjaka Zavoda za javno zdravstvo i uz sudjelovanje lokalnih vatrogasnih službi, Crvenog križa ili DUZS-a.
 • Ostaviti da klor djeluje najmanje 24 sata-OVA VODA SE NE SMIJE KORISTITI ZA PIĆE!!!!!
 • Ponovo ispumpati vodu iz bunara
 • Pustiti da se bunar napuni i tada provesti normalno kloriranje vode  
 • Nakon provedene dezinfekcije voda se može koristiti (nakon 30 min) po provjeri koncentracije slobodnog rezidualnog klora (preporuka 0,5gr/l)
 • OBAVEZNO se treba pridržavati uputa o rukovanju s dezinficijensom, a pri radu s granulatom ili otopinama klora preporučuje se koristiti zaštitnu odjeću, masku, gumene čizme, te gumene ili plastične rukavice.

              ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA

 • Nemojte jesti hranu koja je bila u dodiru s poplavnim vodama ili se nalazila u hladnjacima dok je bio prekinut dovod električne energije
 • Pojačati mjere osobne higijene, češćim pranjem ruku sapunom uz korištenje zdravstveno ispravne vode i po mogućnosti uz korištenje dezinfekcijskih sredstava
 • U slučaju pojava znakova crijevnih zaraznih bolesti (povišena tjelesna temperatura, povraćanje, proljev, bolovi u trbuhu) obratiti se obiteljskom liječniku
 • Ukoliko je došlo do ozljeđivanja obavezno se javiti obiteljskom liječniku radi zbrinjavanja rane i cijepljenja protiv tetanusa

Napominjemo da nema opasnosti od zaraze te da nisu utvrđeni epidemiološki rizici.

Sve potrebe dezinfekcije bunara i deratizacije prostorija građani mogu prijaviti predsjednicima gradskih četvrti i mjesnih odbora. Tako će Epidemiološka služba imati točno iskazane potrebe te može postupati prema prioritetima. Također napominju da građani mogu samostalno dezinficirati prostorije u kućanstvu koristeći uobičajene dezinficijense na bazi klora.  

Za informacije: Služba za epidemiologiju; tel. 047 411 265; 047 411 267., navodi se u uputi Stožera zaštite i spašavanja Grada Karlovca, u čijem je potpisu gradonačelnik grada Karlovca, Damir Jelić.

Skip to content