Stožer zimske službe održao prvu sjednicu

SVE SPREMNO ZA ZIMSKE UVJETE

Stožer zimske službe održao je prvu sjednicu. Zamjenik predsjednika Stožera zimskeslužbe Miloš Đanković predstavio je novi Operativni program radova i nove mjere održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima. Od ovegodine novost je digitalizacija, program je dio prometnog GIS-a Grada Karlovca, a očekuje se da će u narednim godinama sve biti potpuno u digitalnom obliku. Područje grada Karlovca, obuhvaćeno Zimskom službom, ima ukupno 499,514 km nerazvrstanih cesta, 81,254 km nogostupa i biciklističkih staza, 16.916 mjesta javnih parkirališta i 1.448 mjesta parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja. Održavanje javnih prometnih površina i nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima za razdoblje od 15. studenog 2013. godine do 31. ožujka 2014. godine na području grada Karlovca provodit će tvrtka Ceste Karlovac d.d. s podizvođačima tvrtkom Čistoća d.o.o. Karlovac, tvrtkom Zelenilo d.o.o. Karlovac, G.M.T. Mario, G&M niskogradnja i tvrtkom Niskogradnja d.o.o. Karlovac, te tvrtke i ustanove koje se nalaze na području grada Karlovca, vlasnici poslovnih prostora, građani uključeni preko Povjerenika zgrada, Gradskih četvrti i Mjesnih odbora, pripadnici Hrvatske vojske, Vojne policije i Policije, i tvrtka „Parking“ d.o.o. Tvrtka Ceste Karlovac d.d. će biti koordinator navedenih podizvođača. Nadzor nad provođenjem Zimske službe obavlja Upravni odjel za komunalno gospodarstvo.

(izvor: službena web stranica grada Karlovca)

Skip to content