Specijalno vozilo peračica na terenu

peračica 1 m

Sa prvim danima lipnja započelo je i pranje posuda za otpad (za miješani komunalni, i iskoristivi otpad), našim specijalnim vozilom – peračicom. Pranje posuda obavlja se na terenu, odnosno na lokaciji gdje se nalaze posude, u zatvorenoj komori vozila-peračice toplom vodom pod visokim pritiskom, te su posude nakon završenog ciklusa oprane iznutra i izvana. (01. 06. 2016.)

peračica 1 m  peračica 2 m  peračica 3 m  peračica 5 m  peračica 6 m  peračica 7m

Skip to content