Sanacija divljih odlagališta

Iako bi put do jednog od reciklažnih dvorišta vjerojatno bio kraći nego do lokacije „negdje uz put“, neki se , nažalost, ipak odluče “odložiti” otpad u prirodu. Podsjećamo kako se sve vrste otpada mogu predati bez naknade, u jedno od dva reciklažna dvorišta.

Divlja odlagališta saniramo, i nadamo se kako se neće ponovo na njima pojaviti otpad…

Lokacija na Gazi prije sanacije
Lokacija na Gazi poslije sanacije
Lokacija u Husju prije sanacije
Lokacija u Husju poslije sanacije
Lokacija na Kamenskom prije sanacije
Lokacija na Kamenskom poslije sanacije
Lokacija u Pojatnom prije sanacije
Lokacija u Pojatnom poslije sanacije
Lokacija na Stativama prije sanacije
Lokacija na Stativama poslije sanacije
Lokacija na Logorištu prije sanacije
Lokacija na Logorištu poslije sanacije
Lokacija na Orlovcu prije sanacije
Lokacija na Orlovcu poslije sanacije
Lokacija u Donjem Pokupju prije sanacije
Lokacija u Donjem Pokupju poslije sanacije

VIDEO

Skip to content