Sanacija divljeg odlagališta otpada Štrekovac na Jelašima

otpad Jelasi-prije01

Radnici Čistoće d.o.o. su dana 21. i 22. 04. 2011. sanirali divlje odlagalište otpada Štrekovac na Jelašima. U saniranju su sudjelovali dva radnika, kombinirka i kamion kiper. Sveukupno je sanirano i zbrinuto 24,54 tone glomaznog otpada.

 
Prije sanacije Poslije sanacije
otpad Jelasi-prije01 otpad Jelasi-poslije01
otpad Jelasi-prije02 otpad Jelasi-poslije02
Skip to content