Sanacija divljeg odlagališta otpada Borlin kod vodocrpilišta

Borlin prije01

Čistoća d.o.o. je dana 28.04.2011. godine sanirala divlje odlagalište otpada Borlin kod vodocrpilišta. U sanaciji su sudjelovala četiri radnika, kombinirka i kamion autopodizač. Uklonjeno je i sanirano 3,58 tona glomaznog otpada.

 
Prije sanacije Poslije sanacije
Borlin prije01 Borlin poslije01
Borlin prije02 Borlin poslije02
Skip to content