Raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta za sljedeći tjedan

Od idućeg tjedna mobilno reciklažno dvorište ponovo je na terenu.

U ponedjeljak 08. studenoga bit će postavljeno u MO Mahično – Tuškani, a potom i u MO Pokupska Dolina.

U srijedu, 10. studenog mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno u MO Rečica, i poslije toga u MO Šišljavić.

U petak, 12. studenoga bit će  na području MO Zadobarja, a nakon toga bit će na raspolaganju i građanima iz naselja s područja MO Gornje Stative.

Podsjećamo, mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina otpada koje građani mogu bez naknade odložiti i to:

  • neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti,) kao i  
  • opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, baterije i akumulatori, fluorescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema.)

Ukoliko građani s navedenih područja neće biti u mogućnosti odložiti otpad u mobilno reciklažno dvorište u vrijeme dok će biti na području njihovog mjesnog odbora, uvijek to mogu učiniti u jednom od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati, te subotom od 7 do 15 sati.

Skip to content