Raspored odvoza od 8. do 13. listopada

Obavještavaju se građani, korisnici usluga Čistoće d.o.o. Karlovac da se odvoz miješanog komunalnog otpada sa ponedjeljka, 8. listopada (neradni dan – Dan neovisnosti) pomiče na utorak, 9. listopada. S jednim danom pomaka unaprijed, odvoz će biti organiziran sve do subote, 13. listopada, kada će biti organiziran odvoz miješanog komunalnog otpada od petka, 12. listopada.

Na isti način, s danom pomaka unaprijed, bit će organiziran i odvoz iskoristivog otpada.

Odlagalište otpada na Ilovcu kao i Reciklažno dvorište na Ilovcu te Mobilno reciklažno dvorište u Grabriku ne rade 8. listopada.

Skip to content