Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta za sljedeći tjedan

U ponedjeljak, 29. ožujka mobilno reciklažno dvorište prvo će biti na raspolaganju građanima iz naselja s područja MO Tušilović, a potom i građanima s područja MO Cerovac Vukmanićki. Dana 31. ožujka mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno u MO Ladvenjak – Selišće te MO Vukmanić.

Detaljan raspored mobilnog reciklažnog dvorišta s datumima i lokacijama OVDJE

 

Skip to content