Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta za sljedeći tjedan

Sljedeći tjedan mobilno reciklažno dvorište odnosno kombi vozilo sa posebnim spremnicima bit će na području mjesnih odbora Skakavac, Sjeničak – Utinja i Kablari. Datumi i vrijeme kad je na raspolaganju građanima:

Vrste otpada koje se mogu odložiti u mobilno reciklažno dvorište OVDJE

U slučaju da građanima navedeni dani i vrijeme ne odgovaraju, opasni i neopasni otpad uvijek mogu odložiti u jedno od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči.

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati te subotom od 7 do 15 sati. Na dane blagdana mobilna reciklažna dvorišta ne rade.

Skip to content