Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta za sljedeći tjedan

Sljedeći tjedan mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno u mjesnim odborima: Tušilović, Cerovac Vukmanićki, Ladvenjak – Selišće, Vukmanić, Knez Gorica i Popović brdo.

Raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta sa datumom postavljanja i vremenom kad je na raspolaganju građanima OVDJE 

Kompletan raspored za ožujak OVDJE

Skip to content