Mobilno reciklažno dvorište – raspored od 21. do 25. rujna

Idući tjedan (u danima od 21. do 25. rujna), mobilno reciklažno dvorište obići će mjesne odbore: Tušilović, Cerovac Vukmanićki, Ladvenjak – Selišće, Vukmanić, Knez Goricu i Popović Brdo. Građanima iz naselja s područja navedenih mjesnih odbora bit će na raspolaganju prema sljedećem rasporedu:

Skip to content