Preuzimanje vrećica za biootpad radnim danom od 7 do 14:30 sati

Čistoća d.o.o. Karlovac podsjeća građane da mogu preuzeti vrećice za biootpad u Čistoći u Odjelu korisničke podrške (Gažanski trg 8, radni krug tvrtke). Vrećice mogu preuzeti predstavnici suvlasnika, ali i građani pojedinačno.

Svako kućanstvo ima pravo na dvije role biorazgradivih vrećica za biootpad, koje su očekivano dostatne za 12 mjeseci.

Vrećice se mogu podići radnim danom od 07:00 do 14:30 sati.

Ovim putem želimo još jednom podsjetiti i na značaj odvajanja biootpada. Naime, biootpad čini gotovo trećinu kućnog otpada te se njegovim pravilnim odvajanjem smanjuje ukupna količina otpada, što utječe i na broj odvoza.

Biootpad su ostaci voća i povrća, ljuske jaja, listovi salate, kelja i sl., ali i uvelo cvijeće, kora drveta, zemlja iz lončanica itd. Biootpad nisu ostaci termički obrađene hrane, ulja, masti, tekstil itd.

Biotopad se odlaže u vrećice za biootpad, a one potom u smeđe spremnike. Molimo građane da vrećice s biootpadom prije odlaganja u smeđe spremnike zavežu kako bi se spriječilo prosipanje sadržaja vrećice u sam spremnik.

Skip to content