Izvješće o poslovanju za 2017.

Plan poslovanja za 2018.

Plan poslovanja za 2018. – prva izmjena

Plan poslovanja za 2018. – druga izmjena

Plan poslovanja za 2018. – treća izmjena

Plan poslovanja za 2018. – četvrta izmjena

Plan poslovanja za 2018. – peta izmjena

Odluke 2018.

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2018. godinu

Financijska izvješća

_________________________________

Izvješće o poslovanju za 2016.

Plan poslovanja za 2017.

Plan poslovanja za 2017. – prva izmjena

Plan poslovanja za 2017. – druga izmjena

Financijska izvješća

Odluke – 2017.

_________________________________

Izvješće o poslovanju u 2015.

Plan poslovanja za 2016.

Plan poslovanja za 2016. – I izmjene i dopune

Plan poslovanja za 2016. – II izmjene i dopune

Plan poslovanja za 2016. – III izmjene i dopune

Odluke – 2016.

Donacije 2016.

Financijska izvješća

_________________________________

Izvješće o poslovanju u 2014.

Plan poslovanja za 2015.

Plan poslovanja za 2015. – I izmjene i dopune

Plan poslovanja za 2015. – II izmjene i dopune

Plan poslovanja za 2015. – III izmjene i dopune

Odluke – 2015.

Donacije u 2015.

Financijska izvješća

_________________________________

Izvješće o poslovanju u 2013. godini

Plan poslovanja za 2014. godinu

Plan poslovanja za 2014. I izmjene i dopune

Plan poslovanja za 2014. II izmjene i dopune

Odluke NO 2014.

Skupština 2014.

Donacije u 2014.

Financijska izvješća