Podjela plavih i žutih spremnika u Hrnetiću, Kaštelu, Novakima i Novim Novakima

Čistoća Karlovac ovaj je tjedan započela s podjelom plavih i žutih spremnika za obiteljske kuće na području naselja Hrnetić, Kaštel, Novaki i Novi Novaki, a građanima se dijele i edukativni letci o odvajanju otpada.

Skip to content