Odlagalište otpada i reciklažna dvorišta

reciklažno ulaz

Odlagalište otpada Ilovac postoji na spomenutoj lokaciji od 1978. godine, prostire se na površini od 18 hektara, a do sada je na lokaciji odloženo više od 800.000 m3 komunalnog i neopasnog/inertnog otpada. Jedan dio odlagališta je saniran, dijelom je izgrađen sustav za aktivno otplinjavanje sa sagorjevanjem odlagališnog plina na visokotemperaturnoj baklji. Odlagalište je trenutno u fazi provođenja sanacije i zatvaranja uz odlaganje novonastalog otpada do uspostave regionalnog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori.

Reciklažno dvorište na Ilovcu

Na uređenoj površini od 4210 metara kvadratnih raspoređeni su kontejneri za privremeno skladištenje 33 vrste otpada, koje građani mogu dovesti, te besplatno odložiti u Reciklažnom dvorištu.

reciklažno ulaz reciklažno in

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta:

PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK: od 7 do 15 sati

UTORAK, ČETVRTAK: od 12 do 20 sati

SUBOTA: od 6 do 14 sati

Mobilno reciklažno dvorište

Građanima je na raspolaganju i mobilno reciklažno dvorište u koje mogu predati neopasni i opasni otpad. Mobilno reciklažno dvorište je postavljeno na lokaciji u Grabriku (parkiralište pored raskrižja ulica M. Vrhovca i kralja P. Krešimira IV).

mrd foto

Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta:

ponedjeljak, srijeda i petak od 13 do 19 sati

utorak i četvrtak od 8 do 14 sati.

 

1 M Karta 2 M ulaz na odlagalište

3 M vaga 4 M radovi na sanaciji

5 M sanirani pokos 6 M sanarani autocesta

7 M plinska baklja 8 M plinski zdenci

9a M fotonaponske ćelije 9b M fotonaponske ćelije

10 M preša za stiropor 11 M bala

12 M kontejneri za posebne kategorije otpada

Skip to content