Odlagalište: uređuje se prostor za odlaganje krupnog otpada

U sklopu sanacije Odlagališta otpada Ilovac u tijeku je uređenje prostora za odlaganje krupnog otpada. Predviđena je izgradnja asfaltiranog platoa za glomazni otpad uz postojeći plato za balirku kao i parkirališta. Ukupna vrijednost radova iznosi 1,600,000 kuna.

Radove financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 60%, a 40% Grad Karlovac. Uređenjem prostora za krupni otpad omogućava se kvalitetnije izdvajanje korisnih sirovina iz krupnog otpada.

Skip to content