Obavijest za korisnike usluga

… Sve poslovne aktivnosti Čistoće d.o.o. Karlovac odvijaju se normalno, a u slučaju bilo kakvih promjena javnost će biti na vrijeme obaviještena. 


Čistoća d.o.o. Karlovac u svojim poslovnim prostorima na Gažanskom trgu 8, kao i na lokacijama na kojima obavlja svoju djelatnost (Odlagalište na Ilovcu te reciklažna dvorišta na Ilovcu i na Maloj Švarči) provodi mjere zaštite i prevencije sa ciljem što bolje mjere prevencije od potencijalnog širenja virusa COVID – 19.

Mjesta panici nema, ali opreza nikada dosta.

Kako bi mjere bile što učinkovitije molimo i građane – korisnike naših usluga sljedeće:

Korisnici koji nemaju mogućnost online komunikacije, a svoje upite ne mogu riješiti ni telefonskim putem molimo sljedeće:

  • Prilikom ulaska u upravnu zgradu ili na lokaciju Reklamacija (Gažanski trg 8), molimo obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju koje se nalazi na ulazu;
  • U prostorije Blagajne odnosno Reklamacija molimo korisnike da ulaze jedan po jedan;
  • Prilikom razgovora odnosno rješavanja problematike potrebno je držati razmak te ne uspostavljati tjelesni kontakt.

Sve poslovne aktivnosti Čistoće d.o.o. Karlovac odvijaju se normalno, a u slučaju bilo kakvih promjena javnost će biti na vrijeme obaviještena.

ČISTOĆA d.o.o. Karlovac

Skip to content