OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU GLOMAZNOG OTPADA U 2018. GODINI

  • Kao i prethodnih godina, i ove će godine građani – korisnici usluga Čistoća d.o.o. Karlovac imati pravo na jedan besplatan odvoz glomaznog otpada godišnje. Također, glomazni otpad moći će besplatno predati u Reciklažno dvorište na Ilovcu.

Čistoća d.o.o.Karlovac u obvezi je, sukladno odredbama Uredbe o gospodarenju otpadom (NN RH broj 50/2017) i Odluke Gradskog vijeća Grada Karlovca Klasa: 021-05/18-01/01, urbroj: 2133/01-01/01-18-4 od 23. siječnja 2018. godine, prikupljati glomazni otpad od korisnika usluge, bez naknade, jedan puta godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge sukladno rasporedu ČISTOĆA d.o.o.Karlovac, po gradskim četvrtima i mjesnim odborima.

S obzirom na to, postojeći način u kojem građani pojedinačno putem zahtjeva/obrasca imaju mogućnost zatražiti besplatnu uslugu odvoza glomaznog otpada doživjet će promjenu na način da će prikupljanje glomaznog otpada biti organizirano postavljanjem spremnika na obračunskom mjestu više korisnika po gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Odnosno, na određene datume za pojedini mjesni odbor odnosno gradsku četvrt, na više lokacija u konkretnom mjesnom odboru ili gradskoj četvrti, građani će moći besplatno odložiti svoj glomazni otpad.

Građani – korisnici usluga Čistoće d.o.o. Karlovac će moći i pojedinačno zatražiti odvoz glomaznog otpada sa svog obračunskog mjesta pri čemu su dužni platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.

Odvoz glomaznog otpada prema rasporedu po mjesnim odborima i gradskim četvrtima započet će 20. ožujka o.g. čime prestaje pojedinačno naručivanje putem obrazaca.

Raspored odvoza glomaznog otpada u gradu Karlovcu za 2018. godinu možete vidjeti OVDJE.

Skip to content