O B A V I J E S T O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA UDRUGA ZA 2020.godinu

O B  A  V   I  J  E  S  T

O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA

 UDRUGA ZA 2020.godinu

Poništava se Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga za 2020.godinu objavljen na mrežnim stranicama ČISTOĆA d.o.o.Karlovac  dana 18.02.2020.godine.

Odluku o poništenju Javnog natječaja možete preuzet  o v d j e

Skip to content